• shop
  • Auteur
  • juf Marjolijn

  • Spelen en leren met de oudste kleuters

 • Log in om de biografie te lezen.

 • Social Media
  Gemiddeld
  Stemmen
  0000002

Materialen van
 • Vakgebieden
  Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  woordkaarten en pictowand samengestelde woorden spelen rond mondelinge taal spelen rond klankbegrip spelen rond schriftelijke taal spelen rond getalbegrip spelen rond meten winkelspel werken met stappenplannen denksleutels
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Biologie, Zorgmaterialen
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  woordkaarten en pictowand dieren en hun huisvesting spelen rond visueel geheugen spelen rond mondelinge taal spelen rond plaatsbepaling spelen rond getalbegrip winkel- en rollenspel beebot
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen, Overige
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  woordkaarten en pictowand spelen rond letters en klanken spelen rond gezondheid spelen rond mondelinge taal spelen rond getalbegrip spelen rond beginnend optellen rollenspel
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Creatief, Zorgmaterialen
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  meertaligheid stappenplannen rond beeld spelen rond getalbegrip spelen rond plaatsbepaling algoritmisch denken en beebot spelen rond letterherkenning spelen rond mondelinge taal spelen rond schriftelijke taal creatief denken
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen, STEM
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  stappenplannen rond techniek omgaan met winnen en verliezen samenwerkingsspelen spelen rond getalbegrip spelen rond meten spelen rond mondelinge taal yoga woordkaarten en pictowand algoritmisch denken spelen rond plaatsbepaling
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Creatief, Zorgmaterialen, STEM
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  spelen rond letterhekenning woordkaarten en pictowand stappenplannen rond stem stappenplannen rond beeld spelen rond visueel geheugen creatief vertellen spelen rond meten spelen rond plaatsbepaling spelen rond getalbegrip
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Creatief, Zorgmaterialen, STEM
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  werken met stappenplannen spelen rond schrijfmotoriek spelen rond letterherkenning spelen rond meten spelen rond getalbegrip fijnmotorische vaardigheden spelen rond natuur spelen rond techniek
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Creatief, Zorgmaterialen
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  werken via stappenplannen complimentenwinkel spelen rond mondelinge taal leren omgaan met complimenten spelen rond pictogrammen spelen rond getalbegrip spelen rond metend vergelijken spelen rond plaatsbepaling woordkaarten en pictowand
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Creatief, Zorgmaterialen, STEM
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  werken met stappenplannen spelen rond letterherkenning spelen rond vormen spelen rond getalbegrip spelen rond meten spelen rond mondelinge taal fijnmotorisch werken spelen rond techniek
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Creatief, Muziek, Zorgmaterialen
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  beebot en algoritmisch denken stappennplannen spelen rond letterherkenning spelen rond getalbegrip spelen rond mondelinge taal spelen rond luistervaardigheid omgaan met schrijfpatronen gekende kinderliedjes omgaan met pictogrammen
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  spiegelen bouwen volgens plannen plaatsbepaling beginnend optellen woordkaarten en pictowand spelen rond mondelinge taal verhaalreconstructie woord- en letterbegrip gericht luisteren fijnmotorisch handelen
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Creatief, Zorgmaterialen
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  werken met stappenplannen verhalen reconstrueren woordkaarten en pictowand meten detailperceptie mondelinge taal tekendictee algoritmisch denken en beebot spelen rond getalbegrip
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen, STEM
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  probleemoplossend denken algoritmisch denken en beebot denksleutels weeg- en winkelspel winkelspel en spitsen spelen rond visueel geheugen spelen rond mondelinge taal woordkaarten en pictowand klankbewustzijn infofiches
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  coöperatieve spelen verhaalkennis spelen rond letterherkenning spelen rond visueel geheugen tekendictee woordkaarten en pictowand beebot en algoritmisch denken spelen rond getalbegrip probleemoplossend denken samenwerkingsspelen
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen, STEM
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  woordkaarten en pictowand spelen rond mondelinge taal spelen rond letterherkenning spelen rond sorteren versje met verwerking denksleutels algoritmisch denken en beebot spelen rond getalbegrip
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  spelen rond mondelinge taal woordkaarten en pictowand spelen rond visueel geheugen spelen rond letterherkenning spelen rond plaatsbepaling spelen rond getalbegrip bewegend leren denksleutels
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  woordkaarten en pictowand de cyclus van de kikker spelen rond letterherkenning spelen rond mondelinge taal spelen rond getalbegrip spelen rond plaatsbepaling samenwerkingsspelen bewegingsspelen
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Creatief, Zorgmaterialen
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  spelen rond visueel geheugen woordkaarten en pictowand spelen rond mondelinge taal bewegingsspelen tekendictee spelen rond plaatsbepaling bouwen met bouwplannen spelen rond getalbegrip vormen onderscheiden muzisch omgaan met vormen
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  woordkaarten en pictowand spelen rond klankbegrip letter- en woordbegrip spelen rond mondelinge taal tekendictee spelen rond logisch redeneren denksleutels algoritmisch denken en beebot spelen rond getalbegrip
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  woordkaarten en pictowand spelen rond letterherkenning rijm- en klankbegrip spelen rond mondelinge taal spelen met codetaal spelen rond getalbegrip spelen rond plaatsbepaling spelen rond spiegelen denksleutels bouwen met bouwplannen
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  spelen rond letterherkenning spelen rond woordbegrip spelen rond mondeling taal spelen rond klanken infofiches spelen rond getalbegrip beginnende bewerkingen weeg- en winkelspel spelen rond plaatsbepaling beebot
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  omgaan met schrijfpatronen spelen rond letterherkenning woordkaarten en pictowand spelen rond visueel geheugen spelen rond mondelinge taal spelen rond klanken spelen rond getalbegrip spelen rond plaatsbepaling beginnende bewerkingen
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  spelen rond getalbegrip beginnende bewerkingen winkel- en bakkersspel beebot spelen rond mondelinge taal spelen rond letterherkenning woordkaarten en pictowand spelen rond rijmbegrip spelen rond visueel geheugen kindermassage
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  klank- en rijmspelen spelen rond visueel geheugen spelen rond letterherkenning spelen rond mondelinge taal spelen rond plaatsbepaling beebot en algoritmisch denken spelen rond getalbegrip denksleutels spiegelen en raamfiguren