Collectie
op safari met wilde dieren

  • Vakgebieden
    Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Sociaal, Zorgmaterialen
  • Leeftijdsgroepen
    Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Overige
  • Labels
    cijferbeeld en tellen 1-1-relatie groter en kleiner dan optellen en aftrekken splitsen dierentuin en wilde dieren tellen sorteren wiskundige initiatie rekenhandelingen