Lente - knijpkaarten 1-12

4 pagina's
Stemmen 0000001

Tel het aantal jonge dieren op de knijpkaarten en knijp de knijper op het juiste getal.

Groep 1 - Tweede kleuterklas

kleuterklas lente jonge dieren cijferbeeld en tellen knijpkaarten

Rekenen en Wiskunde