3.50 terug naar school - doolhoven

27 pagina's
: 2 MB
: PDF

Het nieuwe schooljaar is terug gestart. Kinderen, juffen en meesters gaan terug naar school. Sommigen gaan met de bus. Help jij iedereen op tijd op school te geraken? - 10 doolhoven met bus - 10 doolhoven met figuren met doelen ZILL en OVSG insta: little play friends webshop: www.littleplayfriends.com

Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar, Overige

thema naar school voorbereidend schrijven doolhof fijne motoriek oefenen ruimtelijke oriëntatie richtingen ruimtelijke begrippen schrijfhouding schrijfmotoriek gericht kijken en zoeken

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Beweging, Sociaal, Creatief, Tekenen, Zorgmaterialen