Onder de zee matrix - zwemrichting vissen

2 pagina's
Stemmen 0000002
: 3 MB
: PDF

De vissen zwemmen alle mogelijke kanten op. Welke vis zwemt er naar links? Zwemmen er ook vissen naar beneden? Knip de matrixbladen uit, en plak ze daarna op

Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas

matrix groep 1 begin groep 2

Rekenen en Wiskunde