Werkboekje lente groep 3

24 pagina's
Stemmen 0000001
: 12 MB
: PDF

Een werkboekje met het thema lente voor de leerlingen van groep drie. In het boekje staan opdrachten met schrijven, rekenen, lezen, kraak de code, enz. Het boekje staat twee keer in het bestand. Een keer voor de leerlingen en een met de antwoorden. Zo kunnen de kinderen eventueel ook zelf nakijken.

Groep 3 - Eerste leerjaar

lente werkboekje schrijven kraak de code sommen lezen tekenen ei of ij getallenlijn kleuren

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Biologie, Tekenen, Overige