Geheime taal maaltafels

5 pagina's
Stemmen 0000000
: 233 kB
: PDF

Een maaltafelspel om met taal bezig te zijn. De kinderen gebruiken geheimschrift en kunnen dit inzetten binnen andere vakken ook. Ze herhalen de maaltafels door de juiste oplossingen voor het geheimschrift te vinden.

Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Overige

wiskunde geheimschrift maaltafels leerspellen rekenspelletjes spelletjes spelletjeskast wiskunde kast inoefenen automatiseren

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen