6.50 win-win-kaartjes: conflictsituaties oplossen

61 pagina's
: 6 MB
: PDF

Kinderen hebben vaak conflicten. Het is moeilijk om erover te praten. Elkaars gevoelens herkennen en begrijpen is nog een stap moeilijker. Maak je het voor kinderen bespreekbaar. - kleine kaartjes - stappenplan - A4-kaarten - prent voor denkstoel - doelen ZILL en OVSG webshop: www.littleplayfriends.com met meer educatief materiaal, sensory play en educatief speelgoed

Peuterspeelzaal - Eerste kleuterklas, Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar, Overige

sociaal-emotioneel ontwikkelin sociaal-emotioneel gedrag conflicten oplossen conflicten bespreken gevoelens herkennen gevoelens verwoorden oplossingen zoeken samen praten ruzie bespreken relationele vaardigheden

Taal (Nederlands), Sociaal, Zorgmaterialen, Klasbeheer, Overige