Cijferkaarten

10 pagina's
Stemmen 0000003
: PDF

Op de cijferkaarten staat: - Cijferbeeld - Vingers - Dobbelsteenbeeld - Cijfer voluit geschreven ( één, twee,..) Veel plezier ermee! Groetjes Juf Jessica

Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar

cijfers 1 t/m 10 cijfers dobbelsteen vingers woordenschat kleuren cijfers leren

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde