Thema de ruimte | 10 bouwkaarten

12 pagina's
Stemmen 0000002
: 921 kB
: ZIP

In dit product vind je 10 bouwkaarten in het thema 'de ruimte(vaart)'. De kinderen kunnen 10 verschillende rakketten bouwen. Let op! Je koopt dit product voor één leerkracht en/of klas. Wil je het materiaal in meerdere klassen gebruiken? Dan heb je een extra licentie nodig.

Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar

bouwkaarten bouwen haagse blokken ruimtelijk inzicht

Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen, Overige