Snellezen zonder risico met Kasper 01 kern start: ik & i,k

9 pagina's

Op 3 niveaus lezen en op 2 niveaus snellezen met Kasper!

Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar

kasper veilig leren lezen interactief

Taal (Nederlands), Beweging