Kwartet over de prehistorie

15 pagina's
Stemmen 0000006
: 5 MB
: PDF

Een uitgebreid kwartet over de prehistorie, met aandacht voor de dinosauriërs, de steentijd, de bronstijd, de istijd, vikingen, huizen, uitvindingen en nog veel meer. Met 14 setjes kaartjes, dus goed voor twee kwartetspellen.

Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar

geschiedenis tijdvak 1 prehistorie steentijd ijstijd kwartet bronstijd dino spelend leren wereld oriëntatie

Geschiedenis