Kerst werkboekje groep 3

22 pagina's
Stemmen 0000001
: 8 MB
: PDF

Een werkboekje met het thema kerst voor groep 3. In het boekje staan opdrachten met sommen, leesopdrachten, schrijfopdrachten met blok en verbonden schrift, getallenlijn, enz. Het boekje staat er twee keer in. Een keer leeg voor de leerlingen en een keer met de antwoorden.

Groep 3 - Eerste leerjaar

kerst werkboekje sommen getallenlijn lezen schrijven blokschrift verbonden schrift kleuren honderdveld

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Overige