Taalbundel Ramadan

57 pagina's
: 63 MB
: PDF

Taalbundel Ramadan Deze bundel bevat: * Woordenschat * Verhaal begrijpend lezen - 2 niveaus: met en zonder islamitische woorden - vragen en opdrachten * Morfosyntaxis - meervouden - verkleinwoorden - voorzetsels - voornaamwoorden * Taalbegrip - zinsbegrip - wie of wat is het - kleuropdrachten - begrippen en aanwijzingen volgen * Taaldenken - associëren - dissociëren * Extra's - multi-inzetbare spelborden - aftelkalenders - etiketten

Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar

ramadan islam feestdagen suikerfeest mondelinge taal begrijpend lezen taalbegrip woordenschat

Taal (Nederlands), Overige