Mol en beer - woordkaarten

24 pagina's
Stemmen 0000001
: 338 kB
: PDF

Deze woordkaarten kan je gebruiken bij het aanleren van een nieuw woord/nieuwe letter maar ook na het afronden van een kern of wanneer alle letters gezien zijn. De kinderen kunnen op deze manier hun eigen woordkaarten maken.

Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar

tekenen aanvankelijk lezen mol en beer letterkennis

Taal (Nederlands), Creatief, Tekenen, Zorgmaterialen