Wandeldictee spelling verkleinwoorden

13 pagina's
Stemmen 0000001
: 2 MB
: PDF

Wandeldictee spelling verkleinwoorden Print de invulbladen, de kaarten en het nakijkblad. Hang de kaarten met afbeeldingen verspreid op in het lokaal of op het schoolplein. De kinderen werken bij deze activiteit in tweetallen, waarbij kind a zoekt naar de kaarten en kind b op een vast afgesproken plek blijft. Kind a moet de afbeelding onthouden om vervolgens bij terugkomst kind b te vertellen welk woord hij moet opschrijven en bij welk nummer. Hierna draaien de rollen om.

Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar

spelling bewegend leren wandeldictee loopspel jufdaph.nl middenbouw

Taal (Nederlands), Beweging