ROLLENSPELBUNDEL: MMM IN DE PIZZERIA

114 pagina's
Stemmen 0000003
: PDF

Deze bundel bevat: Allerlei materiaal om een eigen pizzeria te kunnen bouwen in de klas: - open/gesloten borden - openingstijden bord via dagdelen - reservatielijst voor het restaurant - prijslijsten, bestellinglijsten en formulier om je eigen pizza samen te stellen - receptenfiches (verschillende soorten: getal/getalbeeld, zandloper gekleurd/blanco, ABC/abc) - sorteerkaarten voor de ingrediënten - Rollenspelkaarten - tafelbordjes De bundel komt in ABC en abc!

Peuterspeelzaal - Eerste kleuterklas, Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar

pizza pizzeria restaurant rollenspel eten bakkerij voedsel poppenhoek winkel

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Sociaal, Creatief, Tekenen, Zorgmaterialen, STEM, Overige