Spelling dictee voor 2 kaartjes groep 3

25 pagina's
Stemmen 0000007
: 2 MB
: PDF

In deze bundel zitten 80 kaartjes om dictee voor 2 te spelen in groep 3. 40 kaartjes bevatten woorden op M3 niveau en 40 kaartjes bevatten woorden op M4 niveau. Speel dictee voor 2, gebruik de kaartjes zelf of speel lees, wandel en wissel. Ook kun je de kaartjes gebruiken met een kleurendobbelsteen. Elke kleur op het kaartje bevat woorden met een andere spellingsmoeiliijkheid. Deze kaartjes zijn methode onafhankelijk te gebruiken.

Groep 3 - Eerste leerjaar

spelling spelling groep 3 dictee voor 2 twee-dictee schrijven m3 e3 wandel en wissen juf joyce kuenen taal

Taal (Nederlands)