Werkboekje groep 2 thema winkel

20 pagina's
Stemmen 0000001
: 12 MB
: PDF

Een werkboekje voor groep twee met het thema de winkel. In het boekje vind je opdrachten met de getallenlijn, stippen van de dobbelsteen gekoppeld aan getallen, Schrijfoefeningen, oefeningen met letterherkenning en nog veel meer. Het boekje staat er twee keer in. Een keer voor de leerling en een met de antwoorden voor de leerkracht.

Groep 2 - Derde kleuterklas

werkboekje thema winkel dobbelsteenbeelden letters schrijfoefeningen kleuren getallenlijn spiegelen boodschappen betalen

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Overige