Splitsingen pico piccolo / logico bundel

41 pagina's
Stemmen 0000007
: 1 MB
: PDF

20 pico piccolo / logico kaarten: oefen de splitsingen: In deze bundel vind je 20 pico piccolo kaarten om de splitsingen te oefenen. Er zijn 14 kaarten met splitsingen tot en met 10; 5 kaarten met splitsingen tot en met 20 en 1 kaart met de splitsing van 100. Print de kaarten dubbelzijdig uit en gebruik de kaarten tijdens de rekenles, de inloop of het rekencircuit in groep 3 en 4.

Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar

splitsen splitsingen rekenen splitsen tot 10 splitsen tot 20 splitsen van 100 groep 3 groep 4 pico piccolo logico

Rekenen en Wiskunde