Taalbundel Ramadan - deel 2

75 pagina's
: 34 MB
: PDF

Taalbundel in thema Ramadan DEEL 2 Een aanvulling op de ramadan taalbundel deel 1. Nu nog meer taaloefeningen voor kleuters en lagereschoolkinderen. 75 Pagina's vol oefenplezier!  Deze oefenbundel bevat:  -Woordenschat - Morfosyntaxis (trappen van vergelijking, zinnen maken, woordvolgorde, aanwijzende voornaamwoorden, ontkenning, voltooid deelwoord, werkwoorden) - Voorzetsels (opdrachten, zinsbegrip, voorzetsels invullen, zinsbouw) - Begrijpend lezen/luisteren (puzzelkraker) - Posters & slingers

Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar

mondelinge taal islam ramadan zinsbouw begrijpend lezen voorzetsels woordenschat

Taal (Nederlands), Overige