Puzzel de woorden kern 8-1 Blokschrift.

1 pagina's
Stemmen 0000001
: PDF

Spelling groep 3 puzzel opdracht. Maak met de letters van de sneeuwballen een woord en schrijf dit op. Het dictee daagt de kinderen uit om zelf woorden te ontdekken. Ze kunnen hier zelfstandig, in kleine groepjes (samen overleggen) of klassikaal mee werken. Het filmpje is te vinden op YouTube: https://youtu.be/epxzfS8KUp8 Kijk ook op mijn Facebookpagina https://www.facebook.com/groups/152131496592407

Groep 3 - Eerste leerjaar

groep 3 spelling dictee kern 8 puzzelen winter

Taal (Nederlands)