MINI THEMABUNDEL: EEN BUNDEL VOL GEVOELENS

95 pagina's
Stemmen 0000003
: 11 MB
: PDF

Deze minibundel bevat: 1)Klasmanagement ABC/acb - Muz act.: Emotiemeter maken - Hulpkaarten bij de gevoelens bang/boos/verdrietig (ingevuld of samen in te vullen) - Een herstelmuur (ingevuld of samen in te vullen) - Taal act.: Dit maakt me boos, blij (met verschillende versies) - Impuls voor een Gods. act./taal act.: Dit maakt me... 2) Spelletjes - Gevoelsknijpkaarten met verschillende gradaties - Sociaal-emotioneel: Ik voel me... - Een matrix - De kralenplank - Woordkaarten

Peuterspeelzaal - Eerste kleuterklas, Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar

gevoelens emoties blij bang boos verdrietig doos vol gevoelens kleurenmonster peuters knijpkaarten

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Sociaal, Creatief, Tekenen, Zorgmaterialen, Klasbeheer, Overige