Letterkroon interactie met ouders

3 pagina's
: PDF

Schrijf op de zon de letter waar je rond werkt. Zet de kleuters deze kroon op bij het naar huis gaan. Bevestig de kroon voorlopig met een paperclip of plakband. De kleuters gaan samen met hun ouders op zoek naar nog woorden met dezelfde beginklank. Ze tekenen deze in de wolken op de kroon en schrijven het woord eronder. Bij de kroon zit een begeleidende brief.

Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar

taal en klanken auditieve analyse interactie met ouders beginklank

Taal (Nederlands), Zorgmaterialen