THEMABUNDEL: NOORDPOOL ZUIDPOOL OUDSTE KLEUTERS

123 pagina's
Stemmen 0000003
: 12 MB
: PDF

Deze bundel bevat: ABC/abc - Zoekspel: Wat hoort er niet bij? - letter- en schrijfhoek: Sneeuwballen (letters zoeken en woorden naschrijven) - letter- en schrijfhoek: Woorden naleggen met sneeuwballetters - Bewegings- en letterspel: kraak de code lichtjesspel (met andere spelopties!) - Woordkaarten met thematische woordenschat - Kringspel: Ben ik een Pinguïn? - Wiskundige spel: Etenstijd! Wie heeft het meest/minst gegeten? - Onderzoekshoek: Infofiches Noord- en Zuidpool, Pinguïn en IJsbeer.

Peuterspeelzaal - Eerste kleuterklas, Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar

noordpool zuidpool noordpool zuidpool winter pooldieren onderzoeksactiviteit sneeuwballen sneeuw thema winter pooldieren en winter

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Aardrijkskunde, Biologie, Sociaal, Creatief, Tekenen, Zorgmaterialen, Clipart, Klasbeheer, Overige