Verkeersbord speelbankje

1 pagina's
: 6 MB
: PDF

Samen spelen is een vak apart, dat leer je niet zomaar in de boeken. Dit verkeersbord kun je buiten bij een bankje ophangen. Welke betekenis je er aan geeft kun je samensmelt de klas overleggen. Met mijn klas hadden we bedacht dat als er kinderen op het bankje gaan zitten bij het verkeersbord dat ze even niemand hebben om mee te spelen. Als andere kinderen dit zien worden ze uitgedaagd dit kind uit te nodigen bij hun spel. Het zorgt voor betrokkenheid en omzien naar elkaar.

Peuterspeelzaal - Eerste kleuterklas, Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar

samen spelen woorden in beeld speelbankje kom je meespelen buiten spelen sociale vaardigheden

Sociaal, Overige