Lente - knijpkaarten 1-24

7 pagina's
Stemmen 0000001

Tel het aantal jonge dieren op de knijpkaarten en knijp de knijper op het juiste getal.

Groep 2 - Derde kleuterklas

kleuters tellen cijferbeeld lente jonge dieren

Rekenen en Wiskunde