5 minuut blaadjes Taalbeschouwing Ond. + PV + PV doet of is

153 pagina's
Stemmen 0000000
: 1 MB
: PDF

In dit document vind u 301 5-minuutblaadjes die u in uw klas dagelijks kan inzetten. U kiest gezamenlijk een boek uit waaruit u elke dag een stukje voor zal lezen. Uit dit stuk kiest u 1 zin die de leerlingen zullen moeten omzetten naar een ja-neen-vraag en waar ze het onderwerp en de persoonsvorm zullen moeten uithalen én achterhalen wat de persoonsvorm doet of is. Er is ook een bundel met enkel onderwerp en Persoonsvorm

Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar, Overige

taalbeschouwing onderwerp persoonsvorm

Taal (Nederlands), Zorgmaterialen