Observatiemap Blauw

16 pagina's
Stemmen 0000000
: 9 MB
: PDF

Haalt je observatieschrift het ook niet tot juni? Hierin vind je alles om structuur te brengen in je observatiemap (tabbladen): - Zorgoverzicht (kort overzicht wie op welk vlak zorg krijgt) - Kindvolgsysteem - Begrippenlijst - Klasobservatie (klaslijsten waar je vlug met +,v,- kan observeren op vlak van wiskunde, taal en motoriek) - Observaties per kind (per maand een paar lijnen en vlug te noteren). Dit vervangt niet de leerlingdossiers maar je observatieschrift voor vlug iets op te schrijven.

Peuterspeelzaal - Eerste kleuterklas, Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas

observeren observatiemap klasmanagement klasbeheer kleuterklas

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen, Klasbeheer, Overige