Bundel dinosaurus

96 pagina's

Bundel met taal: zoekplaat, zoekspel, mix en match coöperatief spel, woordkaartjes en beginklank 'd' wiskunde: beebot eieren verzamelen, sterkste dinospel, vlekken tellen van de dinosaurus milieuverrijking: kleikaarten, loosepartskaarten, knexbouwplannen, proefje vulkaan

Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar

dinosaurus beebot

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Geschiedenis, Creatief, Tekenen, STEM