Het pizza spel

12 pagina's
: 6 MB
: PDF

In dit pizza spel leer je op spelende wijze om te gaan met moeilijke breuken. Lukt het jou om als eerste een volle pizza te hebben? Dan heb jij het spel gewonnen.

Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar

breuken pizza onderwijs middenbouw bovenbouw spelenderwijs

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde