Werkboekje bij mij thuis groep 3

24 pagina's
Stemmen 0000001
: 8 MB
: PDF

Een werkboekje voor groep 3 met het thema : bij mij thuis. In het boekje vind je opdrachten met kleine sommetjes, schrijfoefeningen, letters en woorden herkennen, lezen op een niveau van na kern 2, kleuren, enz. Het boekje staat twee keer in het bestand. Een keer voor de leerlingen en een keer met de antwoorden voor de leerkracht.

Groep 3 - Eerste leerjaar

bij mij thuis sommen lezen letters getallen tot 20 schrijfoefeningen slaapkamer getallenlijn kleuren

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Overige