2.50 Werkbundel Sinterklaas: herhaling

8 pagina's
Stemmen 0000000
: 2 MB
: PDF

Herhalingsbundel in thema Sinterklaas: Groep 6 - leerjaar 4 - Maaltafels - Deeltafels - De analoge en digitale klok - Breuken - De infinitief - Het onderwerp en de persoonsvorm - De tegenwoordige en verleden tijd - Een gedicht

Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar

sinterklaas 4de leerjaar leerjaar 4 groep 6 sint herhaling rekenen taal

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde