Vind het getal

3 pagina's
Stemmen 0000000
: PDF

Bij 'Vind het getal' speuren de kinderen op hun werkblad naar groepjes die samen het getal vormen dat ze in het midden zetten. Een goede oefening voor het automatiseren! In het bestand zelf staan een aantal tips voor het inzetten van de werkbladen

Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar

rekenen samenwerken automatiseren

Rekenen en Wiskunde