Lente - knijpkaarten 1-6

3 pagina's
Stemmen 0000001

Tel het aantal jonge dieren op de knijpkaarten en knijp de knijper op het juiste getal.

Peuterspeelzaal - Eerste kleuterklas

peuters lente jonge dieren cijferbeeld en tellen knijpkaarten

Rekenen en Wiskunde