VLL - kern 1 - qr-codes lezen/dictee

5 pagina's
Stemmen 0000001
: 2 MB
: PDF

Achter de qr-codes zit een audiobestand van de letter of het woord. Dit kan ingezet worden om het lezen of schrijven te oefenen. Lezen: lees de letter of het woord – scan de qr-code om te luisteren of de letter of het woord juist gelezen werd. Schrijven: scan de qr-code en schrijf de letter of het woord – draai het kaartje rond om te controleren of het juist geschreven werd. Dit bestand kan ingezet worden in een hoekenwerk, sneller klaar of kan meegegeven worden naar huis (bv. AN-leerlingen).

Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Overige

vll kim kern 1 spelend leren lezen qr-codes anderstalige nieuwkomers

Taal (Nederlands), Zorgmaterialen, Overige