Wie heeft de meeste? Thema herfst - het bos

5 pagina's
Stemmen 0000002
: 663 kB
: PDF

Kaartspel - Telspel • Verdeel de 24 kaarten onder de spelers. (max 4 spelers) • Op elke kaart staan 2 of 3 verschillende voorwerpen (eikels, dennenappels en paddenstoelen) • De kaarten liggen omgedraaid op een hoopje voor elke speler. • De spelers mogen om de beurt een voorwerp kiezen. Daarna draait elke speler een kaart om • Wie van de spelers het hoogste aantal van het genoemde voorwerp op zijn kaartje heeft staan krijgt de kaartjes

Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar

thema herfst thema het bos telspel kaartspel oefenen begrippen + / -, meer en minder dan meeste minste

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Sociaal, Zorgmaterialen