Werkboekje jungle groep 2

20 pagina's
Stemmen 0000001
: 21 MB
: PDF

Een werkboekje met het thema jungle voor groep 2. In het boekje vind je opdrachten met stippen van de dobbelsteen, spiegelen, getallenlijn, tellen en nog veel meer! Het boekje staat er twee keer in. Een keer voor de leerlingen en een keer met de antwoorden voor de leerkracht.

Groep 2 - Derde kleuterklas

jungle werkboekje stippen dobbelsteen stiptekening tellen getallen kleuren

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Biologie, Creatief, Tekenen, Overige