Tafelspinner (automatisatie tafels) - demoversie

3 pagina's
Stemmen 0000001
: 4 MB
: PDF

Gebruik dit spel om de kinderen zelfstandig hun tafels te laten oefenen. Door gebruik te maken van een fidget spinner kunnen ze zichzelf uitdagen om steeds meer oefeningen correct op te lossen. Demoversie: Dit spel bevat 3 voorbeeldpagina's met steeds een oplossingspagina. De volledige versie bevat 65 oefenbladen.

Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar

tafels kieskast automatisatie zelfstandig spelend leren

Rekenen en Wiskunde