Vormen | PowerPoint welke vorm zie je?

40 pagina's
Stemmen 0000002
: 2 MB
: ZIP

In dit product vind je een PowerPoint met daarin 20 verschillende voorwerpen en 20 nakijk dia's. Na elke vorm volgt de nakijk dia. Tevens vind je in dit product de bijbehorende knijpkaart. Let op! Je koopt dit product voor één leerkracht en/of klas. Wil je het materiaal in meerdere klassen gebruiken? Dan heb je een extra licentie nodig.

Peuterspeelzaal - Eerste kleuterklas, Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas

vormen rekenen meten en meetkunde kleuters

Rekenen en Wiskunde, Zorgmaterialen, Overige