Het mysterie van de verdwenen paaseieren - vierde leerjaar

8 pagina's
Stemmen 0000001
: 3 MB
: PDF

Help jij de paaseieren terug te vinden? Los de opdrachten op en ontmasker zo de dief! Deze leuke oefenbundel is geschikt voor kinderen van het vierde leerjaar (groep 6) of hoger. Welke onderdelen komen aan bod? -> breuken vereenvoudigen -> even en oneven getallen -> breuken vergelijken -> werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd -> werkwoorden vervoegen in de verleden tijd

Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar

cluedo spelend leren breuken werkwoorden getallenkennis

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde