Loopspel begin-, midden- en eindklank

17 pagina's
Stemmen 0000000
: 4 MB
: PDF

Hang de verschillende opdrachten verspreid over het schoolplein/gymzaal en geef de leerlingen een invulformulier. De leerlingen hebben allemaal een rood, blauw en geel potlood nodig. Je kan deze aan de leerlingen meegeven, maar natuurlijk ook bij de opdrachten zelf neerleggen. De leerlingen kijken naar de opdracht. Wat zie je op het plaatje? Onder welke stip staat een streep dus welke klank moet in zoeken? Vervolgens kijken ze welke kleur er bij de juiste letter hoort en kleuren ze het vakje in.

Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar

loopspel beginklank middenklank eindklank bewegend leren

Taal (Nederlands), Beweging