Thema (kleuren) Monsters

46 pagina's
Stemmen 0000000
: 3 MB
: PDF

Kleurenmonsters zijn zeer geschikt om kinderen te helpen om hun gevoelens te benoemen en te ontwarren. Dit themapakket is zeer geschikt om in de klas in te zetten. Naast een sociaal emotionele kringactiviteit bevat dit pakket ook spellen en diverse werkbladen.

Peuterspeelzaal - Eerste kleuterklas, Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar

sociaal emotioneel kleurenmonsters monsters hoekenwerk kringgesprek klanken en taal rekenen gevoelens herkennen sorteren kleur, gevoel kring

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Sociaal